Komen 118, 6223 Komen 040 645 767 info@szkomen.si

Medgeneracijski park Sveto

Medgeneracijski park Sveto pri Komnu je prostor, ki je namenjen aktivni sprostitvi in druženju vseh generacij. V parku je postavljenih 12 različnih vadbenih orodij, okrog parka se vije sprehajalna pot. Obiskovalcem parka je tako omogočen kvaliteten življenjski prostor za uresničevanje športnih, kulturnih, izobraževalnih ter drugih vsebin.