Komen 118, 6223 Komen 040 645 767 info@szkomen.si

Vključenost in sodelovanja

Regijska pisarna OKS-ZŠZ Nova Gorica

Regijska pisarna OKS-ZŠZ Nova Gorica pokriva 13 občin Severno primorske regije ter Občino Komen. Njeni poglavitni nalogi sta pomoč občinskim športnim zvezam pri uresničevanju programov razvoja športa ter uveljavljanje modela sofinanciranja športa na lokalni ravni v skladu z nacionalnim programom športa 2014 – 2023. Nosilka regijske pisarne Nova Gorica je Športna zveza Nova Gorica. Regijsko pisarno vodi nekdanja uspešna športnica in olimpijka Meta Mačus.
Povezava: https://sportnazveza-ng.si/regijska-pisarna-oks-zsz-nova-gorica

Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez

OKS-ZŠZ je krovna športna organizacija v Republiki Sloveniji, ki povezuje in usklajuje interese na področju športa in uveljavlja vrednote olimpizma. V partnerstvu z državo in gospodarstvom usmerja in ustvarja pogoje za razvoj slovenskega športa tako na ravni tekmovalnega športa kot športa za vse. Poslanstvo in vizija OKS-ZŠZ sta pogojena z delovanjem njegovih članic na nacionalni in lokalni ravni.
Povezava: https://www.olympic.si/

Športna unija Slovenije

Športna unija Slovenije je množična organizacija športa za vse, ki združuje raznovrstne športne organizacije iz vse Slovenije. V sodelovanju s sorodnimi civilno družbenimi organizacijami omogoča razvoj področja športa za vse in s tem zagotavljala podstat izvajanju programov športne rekreacije. Kot krovna organizacija je dobra izbira za partnerstvo in povezovanje društvom ter zvezam na področju športne rekreacije in športne vzgoje na nacionalnem in tudi mednarodnem nivoju.
Povezava: https://www.sportna-unija.si/