Komen 118, 6223 Komen 040 645 767 info@szkomen.si

Statut in poslovnik o delu skupščine

Povezava do statuta (pdf)

Povezava do Poslovnika o delu skupščine (docx)

Etični kodeks delovanja v športu (pdf)

 

ORGANI ŠPORTNE ZVEZE KOMEN

  • Skupščina
  • Upravni odbor
  • Nadzorni odbor
  • Disciplinski odbor

Mandat članov organov Zveze traja 4 leta in so lahko ponovno izvoljeni.