Komen 118, 6223 Komen 040 645 767 info@szkomen.si

Športni park grofovska

Ustrezna športna infrastruktura je za razvoj športa in rekreacije bistvenega pomena. V letu 2021 je bila izdelana in potrjena celovita idejna zasnova ureditve športnega parka na Grofovski vključno z idejno zasnovo nove športne dvorane ter preureditve sedanje telovadnice v prostore za glasbeno šolo Komen (v nadstropju) in balinarsko dvorano (v pritličju). Več na spletni strani Občine Komen.

Povezava: https://www.komen.si/za-obcane/projekti-in-investicije/2022092008452988/sportna-dvorana-in-sportni-park-grofovska/